Aktualności
Garaże i parkingi podziemne
  
GARAŻE I PARKINGI PODZIEMNE - STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA  już 23 kwietnia na terenie MTP Międzynarodowych Targów Poznańskich

GARAŻE I PARKINI PODZIEMNE - STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA to cykl konferencji podczas których poruszane jest spektrum zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją garaży i parkingów oraz terenów im przyległych w tym: konstrukcje parkingów i garaży podziemnych; bezpieczeństwo pożarowe: wentylację i ewakuację, zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych, właściwe wykonanie i utrzymanie nawierzchni i posadzek w parkingach podziemnych oraz projektowanie systemów kontroli i dostępu, monitoringu i alarmu dla stref parkingowych i ich odbiory przez organa Państwowej Straży Pożarnej. 

Problematyka związana z bezpieczeństwem ludzi w garażu w przypadku pożaru i wpływem wentylacji pożarowej na jego poprawę

Najbliższa konferencja odbędzie się już 23 kwietnia w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wydarzenia podzielą się z Państwem niezależni eksperci, którzy opowiedzą o praktycznych aspektach projektowania i funkcjonowania rozwiązań i systemów zabezpieczeń podzielą się dr inż. Dorota Brzezińska - Specjalistka w zakresie projektowania wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska Koordynator Projektów BAUTECH Sp. z o.o.

Wśród omawianych tematów pojawią się m.in.

Systemy wentylacji parkingów podziemnych z wykorzystaniem wentylatorów strumieniowych
Zabezpieczenia garaży i parkingów podziemnych za pomocą instalacji gaśniczych mgłowych niskociśnieniowych typu Eacon Aqua
Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach podziemnych
Systemy sygnalizacji pożaru AXIS EN
Bramy do garaży podziemnych
Iniekcyjne ciśnieniowe w budownictwie 
Problematyka związana z bezpieczeństwem ludzi w garażu w przypadku pożaru i wpływem wentylacji pożarowej na jego poprawę 
Dobre praktyki przy projektowaniu I wykonywaniu posadzek garażowych. Poprawne rozwiązania techniczne.
Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów (badanie jakości powietrza-sterowanie wentylacją i rekuperacją, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające w kotłowniach, sterowanie wentylacją w garażach-detektory CO i LPG, monitoring serwerowi i akumlatorowni)
Detekcja i pomiar gazów w obiektach budowlanych i przemysłowych, a to zaledwie tylko część tematów które omówimy podczas konferencji
Systemy sygnalizacji pożaru oraz najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach jedym z tematów konferencji
Dopełnieniem całości będą prezentacje partnerów konferencji, którzy przedstawią szeroki wachlarz najnowocześniejszych rozwiązań i systemów dedykowanych dla obiektów budowlanych z funkcją garaży i parkingów podziemnych i naziemnych oraz  pomogą dobrać najodpowiedniejsze rozwiązania dla konkretnych inwestycji.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:
Kadrę średniego i wyższego szczebla
projektantów, architektów, konstruktorów
właścicieli i zarządców, naczelników, dyrektorów, deweloperów, administratorów i najemców powierzchni komercyjnych, budynków przemysłowych, handlowych, biurowych, administracji publicznej, mieszkaniowych
reprezentantów firm i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budynków i przynależnych obszarów, m.in. magazynowych, przeładunkowych, spedycyjnych oraz lotnisk, dworców, obiektów sportowych, instytutów badawczych, muzeów, i innych
wykonawców infrastruktury, powierzchni posadzkowych, instalatorów systemów zabezpieczeń, rzeczoznawców ppoż
przedstawicieli administracji i służb odpowiedzialnych za monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury oraz monitoring przestrzeni publicznych i obszarów
przedstawicieli służb mundurowych w tym Państwowej Straży Pożarnej
 
Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla w/w. osób. Wymaga jednak wcześniejszej rejestracji pod adresem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W ramach bezpłatnego uczestnictwa zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Szczegółowe informacje u Organizatora. Serdecznie zapraszamy.
Organizator:  DND PROJECT – KONGRESY I KONFERENCJE BRANŻOWE
Koordynator Projektu: Ewa Dziatkowska
Koordynator Komunikacji Medialnej i PR:  st. kpt. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Jędrzejczyk
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. +48 22 678 58 25

 
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „DREWNO – POLSKIE OZE”
  
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „DREWNO – POLSKIE OZE”

Będzie to pierwsza w Polsce Konferencja Naukowa skoncentrowana wyłącznie na drewnie, jako odnawialnym źródle energii (OZE).
Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju „Człowiek – Środowisko – Ekonomia”, stworzona przez krakowskich pracowników naukowych i prawników. Partnerem akcji jest Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie (OSKP).
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, zajmujących się wykorzystaniem drewna i biomasy ogółem w celach energetycznych, szczególnie w wymiarze energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Ponadto, konferencja będzie gościć liczną grupę reprezentantów ośrodków zagranicznych, w tym Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Zduńskich – Veuko (stąd termin Konferencji zbieżny z datą odbywającego się w tym roku w Krakowie Kongresu Veuko). Udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli także fachowcy ze środowiska OSKP, dla których konferencja będzie stanowić formę szkolenia zawodowego, a także da możliwość wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim.
W ramach konferencji przedyskutowana zostanie sytuacja wykorzystania drewna w domowych instalacjach energetyki rozproszonej, spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska (w zakresie czystości spalin i sprawności), zwłaszcza wyposażonych w piece i kominki.
W obliczu pominięcia drewna, jako paliwa doskonale dopasowanego do potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych w zapisach Ustawy o OZE, zajęcie się w/w tematyką nabiera niezwykłej wagi. Spotkanie specjalistów na styku nauki, prawa i przemysłu pozwoli na określenie kierunków efektywnego postępowania, zmierzającego do uzupełnienia krajowych przepisów w zakresie wykorzystywania OZE o regulacje dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej opartej na drewnie i systemów jego wspierania (na wzór mechanizmów wsparcia takich technologii jak systemy wykorzystania energii wiatru, czy promieniowania słonecznego). Szczególnie cenny głos w dyskusji na ten temat będą stanowiły wypowiedzi prelegentów z Austrii i Niemiec, którzy zaprezentują sposób funkcjonowania swoich krajowych systemów wsparcia urządzeń grzewczych wykorzystujących drewno i wpływ tychże mechanizmów na stymulowanie rozwoju branży zduńskiej. Fakt aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli OSKP stanowi wyraz zrozumienia środowiska zduńskiego wobec sytuacji, w której znalazła się ta branża w związku z pojawiającymi się lokalnymi zakazami spalania drewna w urządzeniach grzewczych małej mocy. Fachowcy ci chcą czynnie uczestniczyć w walce o stworzenie lepszych warunków rozwoju wykonywanego przez nich zawodu, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie po odpowiedniej korekcie i uzupełnieniu może dawać ustawa o OZE. 
Konferencja pozwoli zaszczepić ideę rozwoju energetyki opartej na drewnie (i biomasie ogółem), jako najlepszym i tanim polskim OZE oraz zebrać wokół tej idei jak najszersze środowisko naukowo-prawne, które będzie wspierać jej rozwój. Przedsięwzięcie będzie stanowić pierwszy krok na drodze do efektywnej współpracy naukowców i prawników z fachowcami zajmującymi się budową urządzeń grzewczych (piece i kominki) spalających drewno (biomasę drzewną).
Omawiane przedsięwzięcie stanowi także fakt symboliczny – by tam gdzie po raz pierwszy spróbowano zakazać spalania drewna powstało środowisko, które rzeczowo i obiektywnie wykaże liczne pozytywne aspekty wykorzystania tego paliwa i ostatecznie potwierdzi, iż jest to przyjazne środowisku odnawialne źródło energii. 
Organizatorzy i Patroni Konferencji, liczą na wsparcie inicjatywy przez licznych Sponsorów, dla których rozwój możliwości wykorzystania drewna do celów energetycznych (i oczywiście ozdobnych) oznacza dynamiczny rozwój ich przedsiębiorstw. Sam program Konferencji uwzględnia obszerny blok poświęcony prezentacjom ofert firm sponsorskich – tak, aby „teoria" mogła zostać poparta „praktyką".
Zapraszamy Producentów i Dystrybutorów z branży i firm z poza niej, w jakikolwiek sposób związanych z tematyką energetycznego wykorzystania drewna, do aktywnego – także finansowego - współtworzenia przedsięwzięcia! Wspólnym wysiłkiem Organizatorów i Sponsorów odsuniemy nadchodzące zagrożenia doprowadzimy do wprowadzenia w Polsce obiektywnych i efektywnych standardów i systemów wsparcia, umożliwiających szybki rozwój naszej branży.
Redakcja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja jest patronem medialnym Konferencji. 

 
Tydzień Zrównoważonej Energii – 8-12 czerwca 2015. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  

Tydzień Zrównoważonej Energii – 8-12 czerwca 2015 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

W dniach 8-12 czerwca 2015 r. na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się III Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE) – ogólnopolskie wydarzenie energetycznym. Jednym z patronów medialnych imprezy jest miesięcznik Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Wzorem poprzednich lat, tegoroczna edycja TZE obejmie zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, budownictwem energooszczędnym i automatyką budynkową, a także energią jądrową, energią wodorową, magazynowaniem energii, czystymi technologiami węglowymi oraz zagadnienia pokrewne.

 

W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2015 odbędą się:

- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Energia i Paliwa’’,

- Targi Energetyczne – wystawa urządzeń wiodących producentów z branży energetyki odnawialnej, HVAC i branż pokrewnych,

- Park Energetyczny, obejmujący doświadczenia i pokazy naukowe,

- Warsztaty i szkolenia specjalistyczne oraz wyjazdy naukowe do firm energetycznych,

- Debata otwarta, poruszająca kwestie związane ze spalaniem biopaliw stałych w Krakowie,

- Dni Otwarte dla szkół,

- Konkursy energetyczne.

 

Tydzień Zrównoważonej Energii ma na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz dążenie do rozwoju i popularyzacji nowych technologii energetycznych i ekologicznych. Ponadto misją TZE jest budowanie w społeczeństwie świadomości energetycznej i ekologicznej, a także wskazywanie dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań.

 

Tydzień Zrównoważonej Energii nawiązuje do największego europejskiego wydarzenia energetycznego The European Union Sustainable Energy Week. Więcej informacji o TZE znajduje się na stronie www.tze.agh.edu.pl.

 
Sukces obywateli – taryfy gwarantowane znajdą się w Ustawie o OZE
  

Sukces obywateli – taryfy gwarantowane znajdą się w Ustawie o OZE

Dzień 20 lutego 2015 z pewnością zapisze się jako przełom w historii odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podczas ostatniego głosowania nad Ustawą o OZE w sejmie, posłowie bezwzględną większością głosów (227 do 209) odrzucili „kompromisową” poprawkę zaproponowaną przez Senat. Tym samym utrzymana została wcześniej przyjęta przez sejm „poprawka prosumencka” zaproponowana przez posła Artura Bramorę. Poprawka wprowadza do ustawy system wsparcia dla mikroinstalacji OZE w postaci taryf gwarantowanych. Jest to ogromny sukces społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez wiele inicjatyw zdołało przekonać większość posłów do opowiedzenia się za rozwiązaniami korzystnymi dla ludzi, a nie dla koncernów energetycznych. Szacuje się, że dzięki dzisiejszej decyzji posłów do roku 2020 może powstać od 200 tys. do 300 tys. mikroinstalacji OZE. „Poprawka prosumencka” zapoczątkuje zmiany w polskim sektorze energetycznym.

Podziękowania przede wszystkim należą się tysiącom obywateli, którzy dzięki aktywnej postawie zwrócili uwagę opinii publicznej i posłów na dotychczasowy sposób postrzegania odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować połączone działania dziesiątek organizacji branżowych i ekologicznych, oraz wielu instytucji i przedsiębiorstw, które jednym głosem apelowały o szansę dla energetyki obywatelskiej w Polsce. To właśnie silnemu jak nigdy wcześniej zjednoczeniu branży, instytucji i obywateli zawdzięczamy zwycięstwo w batalii z koncernami energetycznymi. Razem przemówiliśmy jednym głosem, którego nie zdołano zagłuszyć.

Aby energetyka obywatelska oparta na OZE mogła się harmonijnie rozwijać potrzebne jest wsparcie Państwa dla inwestorów – prosumentów. W opracowaniu EKES czytamy: „Trzeba znać warunki ekonomiczne sektora energii odnawialnej, aby zrozumieć, że dla osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych oraz długoterminowych korzyści wciąż niezbędne jest wsparcie publiczne […]”.  Dziękujemy posłom i posłankom, którzy wysłuchali głosu obywateli i odsuwając na bok podziały polityczne zagłosowali za odrzuceniem poprawki przyjętej przez Senat, utrzymując w ustawie „poprawkę prosumencką” posła Bramory.

 

/Źródło: PORT PC/

 

 

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 45 - 84 z 84
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.