News
Fińska serwerownia dostarcza ciepło do 1500 domów
  

Fińska serwerownia dostarcza ciepło do 1500 domów

 

Serwerownie to specjalistyczne pomieszczenia wyposażone w urządzenia i instalacje gwarantujące bezpieczną i niezawodną pracę sprzętu serwerowego i sieciowego. Odpowiadają za ważną w dzisiejszych czasach ciągłość działania systemu informatycznego. Warto zwrócić uwagę na możliwości zagospodarowania nadwyżek ciepła, które powstaje tam jako produkt uboczny. Doskonałym przykładem jest serwerownia w miejscowości Mantsala w Finlandii, która pełni funkcję dolnego źródła ciepła dla lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na pompach ciepła.

 

Celem projektu było efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrum danych. Zadaniem instalacji jest również skuteczne chłodzenie serwerowni w celu zapewnienia odpowiednich warunków fizycznych i środowiskowych. Tradycyjne centra danych wyposażone są w energochłonne systemy klimatyzacyjne. W tym przypadku rolę klimatyzatora pełnią wymienniki ciepła, w których gorące powietrze pobrane z centrum danych podgrzewa wodę do temperatury ok. 40°C. Zastosowane w instalacji pompy ciepła podnoszą następnie temperaturę wody do 85°C. W celu uzyskania temperatury wody na poziomie 85°C niezbędne są pompy ciepła o dużych mocach i wysokiej wydajności. Proces ten oparty jest na 24 sześciocylindrowych sprężarkach, z których każda może osiągnąć natężenia przepływu do 150 m3/h (przy 50 Hz). Obecnie pompy ciepła o łącznej mocy 4MW dostarczają ciepło do około 1500 domów, lecz docelowo instalacja zaprojektowana jest na 4000 budynków.

 

System nie tylko jest bardzo wydajny ale służy również ochronie środowiska naturalnego. W pierwszej fazie projektu, emisja CO2 zostanie zredukowana o 4000 ton rocznie, a gdy projekt zostanie zakończony, będzie to aż do 11 000 ton COrocznie. Warty uwagi jest fakt, że po raz pierwszy, tak duża ilość ciepła odpadowego z centrum przetwarzania danych może być wykorzystana bezpośrednio do ogrzewania. Założeniem projektu jest umożliwienie całkowitej konwersji ciepła odpadowego w ciepło, które będzie można wykorzystać ponownie.

 

Już teraz system ten jest zgodny z założeniem zmniejszenia emisji CO2 do środowiska o 40%, które zostało wyznaczone przez UE na rok 2030. Prace nad instalacją rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a cały system trafił do eksploatacji w październiku 2015 roku.  Dzięki projektowi miasto Mantsala otrzymało prestiżową nagrodę Heat Pump City of the Year 2015, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.

 

 

 

 

/Źródło: PORT PC/

 
DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC
  

DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC

Zgodnie z dyrektywą UE do 2020 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zmniejszyć zużycie energii o 20% i przygotować strategię umożliwiającą dalsze oszczędności w kolejnych dekadach. Polska została więc postawiona przed potężnym wyzwaniem, możliwym do spełnienie wyłącznie w przypadku głębokich zmian we wszystkich gałęziach gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów, w których branża budowlana może stosunkowo niskim kosztem podnieść efektywność jest branża HVAC.

Lindab, lider jakości i jeden z największych producentów systemów wentylacyjnych, wraz z szerokim gronem partnerów z branży budowlanej, postanowił zorganizować debatę, która otworzy oficjalną dyskusję na temat zmian na rynku HVAC i edukacji w zakresie najnowszych technologii stosowanych w systemach wentylacyjnych.

 

Debata o roli komfortu wewnętrznego
i rozwiązaniach instalacyjnych
w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.


5 października 2017
PGE Narodowy w Warszawie

 

Wystąpienia prowadzone w ramach konferencji podzielone będą na 3 bloki tematyczne:

Komfort - punktem wyjścia do całej dyskusji musi być zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Prelegenci będą poruszali zagadnienia takie jak: technologie zarządzania i optymalizacji klimatu wewnętrznego, wpływ klimatu na wydajność pracy i certyfikaty zapewniające spełnianie najwyższych standardów.

Budownictwo - w ramach tego obszaru przedyskutujemy wpływ zmian na architekturę budynków i wymagania dyrektywy UE w kontekście polskiego kodeksu budowlanego i eksploatacji budynków.

Energooszczędność - w trakcie tego najważniejszego segmentu debaty prelegenci przedstawią szereg rozwiązań, które pozwalają podnieść efektywność energetyczną branży HVAC, takie jak: systemy wentylacyjne o podwyższonej klasie szczelności, rekuperacja, zmiennowydatkowe systemy VAV, a także inteligentne systemy pomiarów i zarządzania powietrzem.

Wśród wielu cenionych prelegentów pojawią się między innymi:

  • dr inż. Piotr BARTKIEWICZ, OSWBZ / GO4Energy
  • dr inż. Andrzej GÓRKA, PZITS / Politechnika Poznańska
  • mgr inż. Piotr MOKRZAŃSKI, OSWBZ / Go4Energy
  • dr inż. Jarosław MÜLLER, SPW / Politechnika Krakowska
  • dr inż. Joanna RUCIŃSKA, PZITS / Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Sławomir SAWICKI, SPW / Pol-Con Consulting
  • prof. dr inż. Paweł WARGOCKI, Duński Uniwersytet Techniczny
  • dr inż. Peter WOUTERS, Lindab / Tight Vent

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 
  

 
  

KOMUNIKAT 1

 

 
Kliwent Event 2017
  

KLIWENT EVENT 2017

W dniach 18-19 maja 2017 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji studenckiej Kliwent Event. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez członków Koła Naukowego Kliwent, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii. Konferencja ta była spotkaniem studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli firm branżowych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.

Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwsza, odbywająca się 18 maja, stanowiła szkolenia prowadzone przez firmy biorące udział w tegorocznej edycji. Każdy ze studentów mógł wybrać interesujące go szkolenia. Tematyka szkoleń była różnorodna. Firma Rosenberg zaprezentowała wentylator z silnikiem EC. Wystąpienie firmy Fläkt Woods dotyczyło zasad projektowania systemu wentylacji strumieniowa i oddymiania garaży - Jet Thrust oraz zastosowania belek chłodzących w wentylacji CAV, VAV i DCV. Szkolenie dotyczące źródeł chłodu zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Carrier. Firma Frapol prezentowała zagadnienia związane z klimatyzacją sal operacyjnych. oraz zabezpieczeniom przeciwpożarowym. Tegoroczne wystąpienie przedstawiciela firmy Swegon dotyczyło energooszczędnych systemów wentylacji i klimatyzacji Indoor Climate. Firma Harmann zaprezentowała system wentylacji mechanicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Szkolenie firmy Smay obejmowało sterowanie wentylacją w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz rozwiązania systemowe dla wentylacji bytowej. Przedstawiciele firmy Flowair zaprezentowali kompaktowe urządzenie do chłodzenia, grzania i wentylacji z odzyskiem ciepła Cube. Tegoroczne szkolenia cieszyły się rekordową popularnością. Zgromadziły łącznie ponad 250 słuchaczy.

W drugim dniu, 19 maja, w Centrum Dydaktyki AGH, odbyła się cześć seminaryjna konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor Marek Cała. Przedstawiciele firm wygłaszali, na zmianę z członkami Koła Naukowego "Kliwent" swoje referaty. Oprócz firm przeprowadzających szkolenia w pierwszym dniu konferencji można było usłyszeć referat firmy Mercor dotyczący zasilania urządzeń wentylacji pożarowej. Firma Venture Industries zaprezentowała system wentylacji jednorurowej dla budownictwa wielorodzinnego HICS, a firma Klima-Therm przedstawiła metody wykorzystania energii słonecznej do podniesienia efektywności energetycznej układów. Przedstawiciel firmy Juwent opowiedział o działalności firmy oraz zaprezentował program doboru urządzeń. Z referatami wystąpili również studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematy ich wystąpień dotyczyły: projektu Eko Uczeń II realizowanego przez KN "Kliwent", wpływu zysków ciepła od oświetlenia na bilans cieplny pomieszczenia, czynników chłodnicze w świetle prawa środowiskowego, wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych, pomiarów strumienia powietrza metodą anemometrii obrazowej PIV, roli systemów wentylacji i klimatyzacji w certyfikacji LEED oraz badania zjawiska indukcji powietrza usuwanego przez czerpnię powietrza zewnętrznego.

W czasie przerw, w holu sali audytoryjnej, można było odwiedzić stanowiska firm, celem zapoznania się z ich działalnością. Wszystkie firmy chętnie dzieliły się materiałami o swoich produktach, wskazówkami dotyczącymi projektowania systemów HVACR, a nawet proponowały możliwość odbycia stażu lub praktyki. Część seminaryjna zgromadziła w tym roku około 150 uczestników.

Po raz kolejny konferencja Kliwent Event udowodniła, że wśród studentów i firm jest duże zapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywania doświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać z interesujących ich zagadnień, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowych trendach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu HVACR.

Organizatorzy podkreślają, że jest im niezmiernie miło, iż w tegorocznej edycji Kliwent Event udział wzięli również studenci z innych polskich ośrodków akademickich. W tym roku byli z nami studenci Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, patronom medialnym i uczestnikom czwartej edycji Kliwent Event. Do zobaczenia już w przyszłym roku na AGH na kolejnej odsłonie tego wydarzenia.

KN „Kliwent”

fot. Alicja Rusnak, Daniel Mychliński, Rafał Błasiak

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 9 of 84
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.