Aktualności
BEZPIECZNE CIEPŁO 2017
  

BEZPIECZNE CIEPŁO 2017

W dniach 5-7 października 2017 odbyła się konferencja bezpieczne Ciepło 2017. Podobnie jak podczas poprzednich edycji głównym organizatorem przedsięwzięcia był Cech Kominiarzy Polskich w Opolu, a współorganizatorami Opolski Oddział Korporacji Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Komenda Państwowej Staży Pożarnej w Opolu i Fundacja Bezpieczni w Domu.

  Tegoroczna konferencja była niezwykle ważnym wydarzeniem w branży kominiarskiej, budowlanej i instalacyjnej. Była to już V czyli jubileuszowa edycja wydarzenia, która powiązana była z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy Polskich.

W konferencji wzięło udział około 200 osób z Polski, Czech, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Uczestnikami konferencji byli m. in. przedstawiciele uczelni wyższych, Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, architektów, środowiska kominiarskiego oraz przedstawiciele przemysłu zajmującego się techniką grzewczą, kominową i wentylacyjną.

Warto nadmienić, że w części poświęconej obchodom 60-lecia Cech Kominiarzy Polskich został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego.

Konferencja podzielona była na IV sesje: pt. niska emisja, walka ze smogiem, rola służb kominiarskich; „sesja międzynarodowa”; bezpieczne systemy grzewcze i kominowe. Sesja IV była sesją szkoleniową. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów. Większość z nich dotyczyła problemów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych.

Zorganizowana konferencja została objęta dużą ilością patronatów honorowych: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej): Pawła Sałka, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anitę Oleksiak, Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Starostę Powiatu Namysłowskiego Andrzeja Michta, Starostę Powiatu Krapkowickeigo Macieja Sonika, Starostę Powiatu Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, Starostę Powiatu Brzeskiego  Macieja Stefańskiego, Starostę Powiatu Nyskiego Czesława Biłobrana, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Marka Kucharskiego, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Zembatego, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Izbę Ekolgii, Izbę Rzemieślnicza w Opolu, Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego. Europejską Federację Mistrzów Kominiarskich. Konferencję Patronatem objęły także Redakcje czasopism technicznych: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Rynek Instalacyjny, Magazyn Instalatora, Świat Kominków, Ogrzewnictwo.pl, Ekologia i Kominiarz Polski. Udzielone patronaty potwierdzają zasadność organizacji przedsięwzięcia.

Za nadzór nad organizacją konferencji odpowiadał Waldemar Drożdżol Starszy Cechu Kominiarzy Polskich. Konferencję prowadziła dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Należy zaznaczyć, że wydarzenie jest wynikiem zaangażowania i ciężkiej pracy członków komitetu organizacyjnego konferencji, organizatorów obchodów 60-lecia i rady programowej, której przewodniczył dr hab. inż.  Damian Bęben, prof. PO prodziekan ds. nauki Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Organizatorzy już podjęli decyzję o kontynuacji organizacji konferencji w przyszłych latach.

 

 
Rozwój technologii pomp ciepła w oparciu o transfer wiedzy do przemysłu” - wywiad z dr inż. Markiem Miarą (Fraunhofer ISE)
  

 

„Rozwój technologii pomp ciepła w oparciu o transfer wiedzy do przemysłu”
- wywiad z dr inż. Markiem Miarą (Fraunhofer ISE)

 

VI Kongres PORT PC „Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości“ to zarazem pierwsza odsłona ogólnopolskiej konferencji naukowej o tematyce pomp ciepła. Sesja naukowa pt.: „Transfer wiedzy do przemysłu” organizowana jest jako jedna z dwóch równoległych sesji tematycznych tegorocznego Kongresu PORT PC. Jej pomysłodawcą i współorganizatorem jest dr inż. Marek Miara koordynator działań związanych z pompami ciepła w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu, członek założyciel PORT PC.

Czy mógłby Pan przybliżyć jaka jest koncepcja i główny cel współorganizowanej przez Pana konferencji naukowej?

Głównym celem sesji naukowej jest zapoznanie się z przykładami dobrej współpracy świata nauki i przemysłu oraz stworzenie dogodnej okazji do zainicjowania nowych kontaktów na tej płaszczyźnie. W pierwszej części konferencji, zaproszeni goście przedstawią interesujące projekty krajowe i międzynarodowe, w których rezultaty zostały osiągnięte dzięki intensywnej współpracy instytucji naukowych z wybranymi firmami. Druga część to prezentacje naukowców z polskich uczelni, przedstawiające bieżące badania w szeroko rozumianym temacie pomp ciepła. W ostatniej części przedstawiony zostanie między innym model niemieckich instytutów Fraunhofera, u postaw którego leży intensywna współpraca naukowo-przemysłowa. Instytut Fraunhofera ISE z Freiburga objął patronat nad konferencją.

Co w kontekście konferencji oznacza tytuł „Transfer wiedzy do przemysłu”?

Hasło przewodnie sesji „Transfer wiedzy do przemysłu” odnosi się do zacieśniania współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłem. Kongres PORT PC to wydarzenie, które każdego roku skupia całą polską branżę pomp ciepła i osoby zainteresowane tą technologią. Organizacja pilotażowej konferencji naukowej właśnie podczas tego wydarzenia jest próbą stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla uczestników z różnych środowisk. Przykładowo obok części merytorycznych, celowo wydłużono przerwę obiadową oraz przerwy kawowe, by umożliwić nawiązywanie kontaktów przedstawicieli nauki oraz przemysłu. Mam nadzieję, że pomoże to w inicjacji przyszłych wspólnych projektów, a w dalszej perspektywie - zintensyfikuje współpracę tych dwóch światów. Z doświadczenia wiem, że taka współpraca może być bardzo owocna i jest wręcz konieczna dla ciągłego rozwoju obu stron w duchu innowacyjności.

Czy ma Pan jakieś dodatkowe oczekiwania względem tej konferencji?

Program wydarzenia pozwala już teraz powiedzieć, że pierwsza odsłona konferencji naukowej w przedstawionym formacie będzie merytorycznie bardzo interesująca dla jej uczestników. Zaproszeni prelegenci są ekspertami w dziedzinie współpracy nauki i przemysłu. Jako współorganizator, mam nadzieję, że wydarzenie skutecznie przyczyni się do wzmocnienia tego typu współpracy również w moim rodzimym kraju. Mam również nadzieję, że zaproponowany format spotka się z życzliwym przyjęciem i będzie kontynuowany w przyszłych latach.

VI Kongres PORT PC „Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości” odbędzie się 26 października w Warszawie jako jedno z wydarzeń towarzyszących 7 Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo 2017. Szczegóły dotyczące wydarzenia i rejestracji dostępne są na stronie www.portpc.pl/kongres.

[źródło: PORT PC] 

 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”
  

 

 

 http://www.is.pw.edu.pl/iaq


Wydział  Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska 

XIV Ogólnopolska Konferencja

“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

 

23-24 listopada 2017r

Warszawa, Politechnika Warszawska

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Ul. Rektorska 4

 

 

W dniach 23 i 24 listopada 2017 roku odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Miejscem obrad będzie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4.

Główne cele  cyklu konferencji są niezmienne od lat. Organizatorzy starają się stworzyć forum dla interdyscyplinarnej dyskusji oraz integrować środowisko zajmujące się tematyką jakości środowiska wnętrz. Spotkania przedstawicieli zróżnicowanych dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia często owocują efektem synergii w podejmowanych projektach naukowych. Organizatorzy zwracają także dużą uwagę na upowszechnianie wiedzy i współpracę ze środowiskiem praktyków. Uczestnictwo dla wszystkich zarejestrowanych osób jest nieodpłatne.

W tym roku przewidziane są sesje poświęcone między innymi wpływowi zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego na zdrowie ludzi, możliwości wykorzystania roślin do oczyszczania powietrza wnętrz, jakości środowiska w archiwach i muzeach oraz problemom jakości powietrza w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii.

Informacje do uczestników konferencji będą wysyłane mailowo. Osoby, które chciałyby dopisać się do listy mailingowej uczestników konferencji lub zmieniły adres e-mail proszone są o przesłanie widomości na adres:

  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 
Fińska serwerownia dostarcza ciepło do 1500 domów
  

Fińska serwerownia dostarcza ciepło do 1500 domów

 

Serwerownie to specjalistyczne pomieszczenia wyposażone w urządzenia i instalacje gwarantujące bezpieczną i niezawodną pracę sprzętu serwerowego i sieciowego. Odpowiadają za ważną w dzisiejszych czasach ciągłość działania systemu informatycznego. Warto zwrócić uwagę na możliwości zagospodarowania nadwyżek ciepła, które powstaje tam jako produkt uboczny. Doskonałym przykładem jest serwerownia w miejscowości Mantsala w Finlandii, która pełni funkcję dolnego źródła ciepła dla lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na pompach ciepła.

 

Celem projektu było efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrum danych. Zadaniem instalacji jest również skuteczne chłodzenie serwerowni w celu zapewnienia odpowiednich warunków fizycznych i środowiskowych. Tradycyjne centra danych wyposażone są w energochłonne systemy klimatyzacyjne. W tym przypadku rolę klimatyzatora pełnią wymienniki ciepła, w których gorące powietrze pobrane z centrum danych podgrzewa wodę do temperatury ok. 40°C. Zastosowane w instalacji pompy ciepła podnoszą następnie temperaturę wody do 85°C. W celu uzyskania temperatury wody na poziomie 85°C niezbędne są pompy ciepła o dużych mocach i wysokiej wydajności. Proces ten oparty jest na 24 sześciocylindrowych sprężarkach, z których każda może osiągnąć natężenia przepływu do 150 m3/h (przy 50 Hz). Obecnie pompy ciepła o łącznej mocy 4MW dostarczają ciepło do około 1500 domów, lecz docelowo instalacja zaprojektowana jest na 4000 budynków.

 

System nie tylko jest bardzo wydajny ale służy również ochronie środowiska naturalnego. W pierwszej fazie projektu, emisja CO2 zostanie zredukowana o 4000 ton rocznie, a gdy projekt zostanie zakończony, będzie to aż do 11 000 ton COrocznie. Warty uwagi jest fakt, że po raz pierwszy, tak duża ilość ciepła odpadowego z centrum przetwarzania danych może być wykorzystana bezpośrednio do ogrzewania. Założeniem projektu jest umożliwienie całkowitej konwersji ciepła odpadowego w ciepło, które będzie można wykorzystać ponownie.

 

Już teraz system ten jest zgodny z założeniem zmniejszenia emisji CO2 do środowiska o 40%, które zostało wyznaczone przez UE na rok 2030. Prace nad instalacją rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a cały system trafił do eksploatacji w październiku 2015 roku.  Dzięki projektowi miasto Mantsala otrzymało prestiżową nagrodę Heat Pump City of the Year 2015, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.

 

 

 

 

/Źródło: PORT PC/

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 44 z 85

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.