Aktualności
Dom bez rachunków tematem przewodnim Kongresu PORT PC
  

Dom bez rachunków tematem przewodnim Kongresu PORT PC

 

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

 

Kongres PORT PC  to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku około 300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. Głównym tematem VII Kongresu PORTPC będzie budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką. Oprócz tego ważnymi tematami będą zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o programie „Czyste Powietrze” i perspektywy zmian programu.

 

W panelu dedykowanym Czystemu Powietrzu weźmie udział m.in. Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”

 

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii w świecie energetyki są systemy fotowoltaiczne. Zastosowany w Polsce system rozliczeń energii elektrycznej opierający się o tak zwany system upustów promuje stosowanie pomp ciepła w budynkach jako urządzeń zwiększających zużycie energii za zarazem pozwalających na realizację budynków bez rachunków za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie. W trakcie kongresu przedstawione zostaną praktyczne narzędzia pomagające zaprojektować i dobrać takie instalacje.

 

VII Kongres PORTPC rozpocznie też kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” W trakcie sesji poświęconej temu tematowi wystąpią również czołowi eksperci z branży efektywnych budynków.

Jednym z mówców Kongresu będzie dr Marcin Popkiewicz, czołowy polski analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”.

 

Większość krajów Unii Europejskiej wkroczyła już na drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, również w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać zintegrowany krajowy plan pozwalający na realizację ambitnych celów klimatycznych w 2030. Kolejny gość: dr Christian Schnell – wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego przedstawi sytuację w zakresie realizacji celu OZE 2020 i 2030 oraz wpływ na rozwój branży pomp ciepła na najbliższych latach.


Gość specjalny, Pál Kiss – prezes węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (MAHŐSZ) przedstawi m.in. znaczenie pomp ciepła dużej mocy w przemyśle i ciepłownictwie oraz perspektywy rozwoju branży. W trakcie Kongresu zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle (strona konkursu: www.portpc.pl/konkurs)

 

Podczas kongresu Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawi praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Wystąpienie to będzie częścią sesji pt. „Dom bez rachunków”.

 

VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” odbędzie się 28 lutego 2019 r. w Kielcach. Impreza towarzyszyć będzie Targom ENEX/ENEX Nowa Energia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na wydarzenie znajdują się na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządu, przedstawicieli branży grzewczej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

 

[Źródło: PORT PC]

 
Konkurs PORT PC na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle 2019
  

 

Konkurs PORT PC na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle 2019

 

Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym w Polsce stopniowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą technologią w sektorach takich jak przemysł czy ciepłownictwo, w których do tej pory w Polsce były one stosowane stosunkowo rzadko lub wcale. Technologia tych urządzeń rozwija się dynamicznie już od początku XX wieku. Dzisiejsze rozwiązania w których stosuje się pompy ciepła, charakteryzują się dużą innowacyjnością, wciąż prowadzone są badania i prace nad wzrostem ich efektywności energetycznej. Obserwując ten trend, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) postanowiła ogłosić konkurs na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.

 

Strona poświęcona konkursowi: www.portpc.pl/konkurs

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w przemyśle, inspirowanie architektów i projektantów do stosowania tego typu rozwiązań, rozwoju prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką, powielanie istniejących, sprawdzonych w praktyce instalacji, a przez to zwiększanie ilości rzeczywistych aplikacji pomp ciepła w tym sektorze, których skutkiem będzie wzrost udziału OZE oraz poprawa jakości powietrza w Polsce.

 

Dla kogo konkurs?

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, opisujące przykłady zastosowania pomp ciepła o łącznej mocy powyżej 100 kW we wszystkich sektorach przemysłu, zrealizowane i oddane do użytkowania na terenie Polski. Do aplikowania zachęcamy przede wszystkim firmy wykonawcze, ale również inwestorów, producentów i inne osoby, które mają wiedzę i zgodę na publikację zdjęć i danych dotyczących ciekawych projektów na bazie pomp ciepła, zrealizowanych w polskim przemyśle.  

 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia konkursowe przygotowane zgodnie ze wzorem zgłoszenia konkursowego, mogą być przesyłane do 15 lutego 2019 r. na adres mailowy: biuro@portpc.pl.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja w terminie do 22 lutego 2019 r., wybierając co najmniej 3 najlepsze projekty, biorąc pod uwagę przede wszystkim przesłanki merytoryczne (np. Efektywność), efekty środowiskowe (np. udział OZE, energooszczędność, wielkość redukcji CO2) i ekonomiczne (np. okres zwrotu, mechanizm finansowania), jak również pomysłowość i wielofunkcyjność aplikacji pomp ciepła oraz wszechstronność i możliwość powielania rozwiązań.

 

Wręczenie nagród

Już teraz serdecznie zapraszamy na prezentację projektów, która odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród, planowanej w dniu 28 lutego2019 r. na VII Kongresie PORT PC w ramach targów ENEX w Kielcach. Strona VII Kongresu PORT PC: www.portpc.pl/kongres

 

Regulamin wraz ze wzorem zgłoszenia konkursowego zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.portpc.pl/konkurs.

 

[Źródło: PORT PC]

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORTPC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI.

Więcej informacji na stronie: www.portpc.pl

 
Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24
  

 

 

Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24

Katowice, 11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 r. podczas konferencji zorganizowanej przez polski rząd na COP24 pt. "Działania, finanse i technologia dla czystego powietrza", Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) wydały wspólną deklarację.

Deklarację przedstawił Prezes zarządu PORT PC – Pan Paweł Lachman podczas sesji dotyczącej czystych i innowacyjnych technologii w ramach wystąpienia, w którym poruszył temat znaczenia pomp ciepła w Programie „Czyste Powietrze” oraz budynków „bez rachunków”, czyli takich w których zastosowano pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką.

Deklaracja dotyczy wielofunkcyjnych rozwiązań w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który musi stać się nowym priorytetem działań na rzecz klimatu, ponieważ stanowi dziś ponad 50% całkowitego zużycia energii w UE i pozostanie ważny w 2050 r.

Wszechstronne, wielofunkcyjne rozwiązania (takie jak pompy ciepła) są już dziś dostępne, a modernizacja ogrzewania i chłodzenia jest niezbędna, aby osiągnąć cele dekarbonizacji w Europie i na świecie. Rozwiązania te pomagają nie tylko łagodzić zmiany klimatu, ale ograniczają lokalne zanieczyszczenie powietrza i podnoszą jakość powietrza, znacząco wpływając na poprawę zdrowia europejskich obywateli. Są to również jedyne rozwiązania zapewniające inteligentną, efektywną i odnawialną energię cieplną w postaci ogrzewania i chłodzenia we wszystkich sektorach, optymalizując jednocześnie działanie innych technologii, sieci i przedsiębiorstw.

Dlatego EHPA i PORTPC wzywają lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych liderów do wprowadzenia właściwych ram politycznych i rynkowych w celu ułatwienia i wsparcia ich zastosowywania na czystej planecie z czystym powietrzem.

 

[Źródło: PORTPC]


O EHPA

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli reprezentuje większość europejskiego przemysłu pomp ciepła. Obecnie ma 123 członków ze wszystkich części łańcucha wartości w branży: pompy ciepła i producentów komponentów, instytuty badawcze, uniwersytety, laboratoria testujące i agencje energetyczne. Jego głównym celem jest promowanie świadomości i właściwego wdrażania technologii pomp ciepła na europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. EHPA koordynuje europejski znak jakości dla pomp ciepła oraz system edukacji i szkoleń EUCERT dla instalatorów pomp ciepła. Kompiluje roczne statystyki sprzedaży i prognozy rynkowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ehpa.org.

 

O PORTPC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORTPC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI.

Więcej informacji na stronie: www.portpc.pl

 
PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global Compact Poland
  

 

 

PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global Compact Poland

W dniu 06.12.2018 na Szczycie Klimatycznym ONZ COP 24, prezes zarządu PORT PC Pan Paweł Lachman miał przyjemność odebrania wyróżnienia dla Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC za wkład i działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyróżnienie zostało wręczone przez  ministra Inwestycji i Rozwoju p. Jerzego Kwiecińskiego. W krótkim wprowadzeniu przed przekazaniem wyróżnienia Kamil Wyszkowski – dyrektor UN Global Compact Polska zwrócił szczególną uwagę na działania antysmogowe organizacji PORTPC.

Podkreślono także  znaczenie pomp ciepła jako technologii przyszłości, zgodnej z celami klimatycznymi ONZ oraz ich skuteczną ich rolę w likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wręczenie nagrody było elementem Szczytu Miejskiego „Miasta dla Klimatu”. Wydarzenie we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizował polski oddział United Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest nam niezmiernie miło za wyróżnienie i docenienie naszej pracy.

 

 [Źródło: PORT PC]

 

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi m.in. niemieckim BWP i stowarzyszeniem inżynierów niemieckich VDI oraz uczelniami wyższymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp ciepła, a także zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła m.in. przez opracowanie wytycznych branżowych z zakresu technologii pomp ciepła czy wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów EUCERT.

Ponadto celem PORT PC jest stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić do stworzenia warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Szczegółowe informacje: www.portpc.pl

 

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 44 z 94

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.