Aktualności
Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24
  

 

 

Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24

Katowice, 11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 r. podczas konferencji zorganizowanej przez polski rząd na COP24 pt. "Działania, finanse i technologia dla czystego powietrza", Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) wydały wspólną deklarację.

Deklarację przedstawił Prezes zarządu PORT PC – Pan Paweł Lachman podczas sesji dotyczącej czystych i innowacyjnych technologii w ramach wystąpienia, w którym poruszył temat znaczenia pomp ciepła w Programie „Czyste Powietrze” oraz budynków „bez rachunków”, czyli takich w których zastosowano pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką.

Deklaracja dotyczy wielofunkcyjnych rozwiązań w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który musi stać się nowym priorytetem działań na rzecz klimatu, ponieważ stanowi dziś ponad 50% całkowitego zużycia energii w UE i pozostanie ważny w 2050 r.

Wszechstronne, wielofunkcyjne rozwiązania (takie jak pompy ciepła) są już dziś dostępne, a modernizacja ogrzewania i chłodzenia jest niezbędna, aby osiągnąć cele dekarbonizacji w Europie i na świecie. Rozwiązania te pomagają nie tylko łagodzić zmiany klimatu, ale ograniczają lokalne zanieczyszczenie powietrza i podnoszą jakość powietrza, znacząco wpływając na poprawę zdrowia europejskich obywateli. Są to również jedyne rozwiązania zapewniające inteligentną, efektywną i odnawialną energię cieplną w postaci ogrzewania i chłodzenia we wszystkich sektorach, optymalizując jednocześnie działanie innych technologii, sieci i przedsiębiorstw.

Dlatego EHPA i PORTPC wzywają lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych liderów do wprowadzenia właściwych ram politycznych i rynkowych w celu ułatwienia i wsparcia ich zastosowywania na czystej planecie z czystym powietrzem.

 

[Źródło: PORTPC]


O EHPA

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli reprezentuje większość europejskiego przemysłu pomp ciepła. Obecnie ma 123 członków ze wszystkich części łańcucha wartości w branży: pompy ciepła i producentów komponentów, instytuty badawcze, uniwersytety, laboratoria testujące i agencje energetyczne. Jego głównym celem jest promowanie świadomości i właściwego wdrażania technologii pomp ciepła na europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. EHPA koordynuje europejski znak jakości dla pomp ciepła oraz system edukacji i szkoleń EUCERT dla instalatorów pomp ciepła. Kompiluje roczne statystyki sprzedaży i prognozy rynkowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ehpa.org.

 

O PORTPC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORTPC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI.

Więcej informacji na stronie: www.portpc.pl

 
PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global Compact Poland
  

 

 

PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global Compact Poland

W dniu 06.12.2018 na Szczycie Klimatycznym ONZ COP 24, prezes zarządu PORT PC Pan Paweł Lachman miał przyjemność odebrania wyróżnienia dla Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC za wkład i działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyróżnienie zostało wręczone przez  ministra Inwestycji i Rozwoju p. Jerzego Kwiecińskiego. W krótkim wprowadzeniu przed przekazaniem wyróżnienia Kamil Wyszkowski – dyrektor UN Global Compact Polska zwrócił szczególną uwagę na działania antysmogowe organizacji PORTPC.

Podkreślono także  znaczenie pomp ciepła jako technologii przyszłości, zgodnej z celami klimatycznymi ONZ oraz ich skuteczną ich rolę w likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wręczenie nagrody było elementem Szczytu Miejskiego „Miasta dla Klimatu”. Wydarzenie we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizował polski oddział United Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest nam niezmiernie miło za wyróżnienie i docenienie naszej pracy.

 

 [Źródło: PORT PC]

 

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi m.in. niemieckim BWP i stowarzyszeniem inżynierów niemieckich VDI oraz uczelniami wyższymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp ciepła, a także zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła m.in. przez opracowanie wytycznych branżowych z zakresu technologii pomp ciepła czy wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów EUCERT.

Ponadto celem PORT PC jest stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić do stworzenia warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Szczegółowe informacje: www.portpc.pl

 

 
Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!
  

Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!

 

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

 

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

 

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

 

 Do porozumienia przystąpiły:

- Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

- Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

- Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

- Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

- Stowarzyszenie Polska Wentylacja

- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

- Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

 

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze:. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”

 

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:

- Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce

- Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”

- Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030

- Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

 

Jak oświadczają organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów. To także czas na stworzenie krajowego modelu działania, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”

 

Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

 

Link do zdjęć

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNB5BVMEFvr3MmbJzPfvoNzsBAsPNX_P169lxUZkCL4JOmi1GbDdGEc4kCZa2HMXQ?key=a3lObGNQY093a2RraHFJRWplLWRjRmRzdk80b1dn

 
26 lipca DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM!
  


Już 26 lipca DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM!

Nie może Cię zabraknąć! Świętuj z nami

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 44 z 92

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.