Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 1/53/22

Jutro ciepłownictwa systemowego wg pakietu FIT55 Str. 3
mgr inż. Bogusław Regulski
Improving the Energy Efficiency of Multi-Family Buildings in the Context of Reducing Energy Poverty Str. 9 » See summarydr inż. Grzegorz Bartnicki
inż. Wioletta Walczak
The Myth&Facts Concerning District Heating Preinsulated Bonded Pipes ? Part II Str. 14 » See summarymgr inż. Ireneusz Iwko
mgr inż. Ewa Kręcielewska
Selected Methods of Cold Accumulation in Air Conditioning Systems Str. 22 » See summarymgr inż. Paweł Kut
dr inż.prof. PRz Sławomir Rabczak
Władze Oddziału Kieleckiego w kadencji 2021-2025 Str. 27
Władze Oddziału Lubelskiego w kadencji 2021-2025 Str. 27
Neural Smog Prediction Model Str. 28 » See summarydr. Joanna Kajewska Szkudlarek
mgr inż. Kamila Makar
Wykorzystanie związku zmiennofazowego w instalacji grzewczej i klimatyzacji Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie Str. 34
mgr inż. Jarosław Radziecki
Ogrzewanie i chłodzenie obiektów energooszczędnych pompami ciepła Str. 37
Vexve wzmacnia swoją markę w Polsce Str. 38
Uponor Ecoflex – rury preizolowane przeznaczone do instalacji o szczególnych wymaganiach Str. 39
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 12/2021 r Str. 40
Konferencja Naukowo-Techniczna Klimatyzacja Obiektów Szpitalnych 25.03. 2022 r Str. 42
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.