Numer czasopisma: 4/49/2018

Problems of Omsk?s District Heating System and Future Refurbishment Str. 127 » See summary Stanislav Chicherin
Finned Tubes in Floor Cooling Str. 131 » See summaryprof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
dr inż. Karolina Wiśnik
Comparative Analysis of Energy Utility of Selected Types of Biomass with Coal Str. 136 » See summarymgr inż. Magdalena Kocyba
mgr inż. Korneliusz Łukasik
dr inż. Dorota Musiał
mgr inż. Przemysław Rajca
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OSA”………………………………………… Str. 141
Analysis of Operating Costs of a Heat Pump in a Passive Building Str. 142 » See summarydr inż. Katarzyna Gładyszewska Fiedoruk
mgr inż. Monka Wysocka
Seasonal Coefficient of Performance SCOP of Water-To-Water Vapour Compression Heat Pump Generating Heat in a Multifamily Residential Str. 147 » See summary Sara Sewastianik
dr inż. Andrzej Gajewski
Standardy jutra w technice grzewczej – Konferencja PORT PC na targach Instalacje 2018. Str. 149
Thermal Efficiency of Water Heating Process Using the Gas Cooking Stove Str. 150 » See summaryprof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel
mgr inż. Przemysław Fertała
Bimasa i biopaliwa ‒ pelety drzewne. Str. 157 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
dr hab. inż prof PK Wiesłąw Zima
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 28.11.1937 r. - 31.03.2018 r Str. 161
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera interdyscyplinarne kształcenie na studiach doktoranckich Str. 164

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.