Numer czasopisma: 12/49/2018

Modern Management of Heating Network Str. 479 » See summaryprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
mgr inż. Bartosz Kajak
mgr inż. Dawid Blanco
Numerical Modeling of the Construction of Low-Power Heating Boilers Fired With Solid Fuel Str. 486 » See summarydr inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Maciej Rozpondek
Application LBX Software for Monitoring and Control Distributed Heating and Cooling Systems Str. 494 » See summarydr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Tomasz Bakoń
Reducing Energy Consumption for Heating Buildings in the Process of Reducing Air Pollution Str. 499 » See summarydr inż. Anna Lis
dr inż. Piotr Lis
Influence of Inclination Angle and its Adjustment Time on Insolation of Collector or Photovoltaic Panel Str. 506 » See summarydr inż. Dominik Kryzia
dr inż. Małgorzata Olek
mgr inż. Monika Pepłowska
mgr inż. Piotr Olczak
Analysis of the Demand for Usable Energy at Changes in the Required Thermal Insulation of Building Partitions Str. 510 » See summarydr inż. Beata Sadowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Legislative Solutions to the Heating Costs Allocation of Individual Heat Consumers in Multi-apartment/purpose Buildings in Poland Str. 514 » See summarydr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Optimization Of The Retort Burner Construction To Reduce Emission Of Harmful Substances Str. 519 » See summarymgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
The Ways to Increase the Quick-speed of Thermoelectric Coolers and Heaters for Beverages Str. 525 » See summaryprof. dr hab inż. Sergiy Filin

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.