Gmach Naczelnej Organizacji Technicznej Warszawa, ul. Czackiego 3/5.


Numer czasopisma: 5/47/2016

Jubileusz 55 – lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdy-ni Str. 170
Analiza zagadnień związanych z zaleganiem śniegu i oszronieniem kolektorów słonecznych Str. 171 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
Wpływ rozdrobnienia zrębków wierzbowych na czas ich konwekcyjnego suszenia. Str. 176 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Bryś
dr inż. Mariusz Sojak
inż. Radosław Niski
dr inż. Szymon Głowacki
Uchwała II Kongresu Elektryki Polskiej z 11 kwietnia 2016 r. Str. 179
Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych Str. 180 » Zobacz streszczeniedr hab. inż Anna Bogdan
mgr inż. Piotr Uśćinowicz
Podstawowe kryteria projektowe wentylacji w elektrowniach jądrowych Str. 189 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Marek Stojek
Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła Str. 195 » Zobacz streszczeniemgr inż. Blanka Jakubowska
dr inż. Rafał Andrzejczyk
dr inż. Tomasz Muszyński
Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych Str. 201 » Zobacz streszczeniedr inż. Maria Hurnik
III edycja konferencji studenckiej Kliwent Event na AGH w Krako-wie Str. 206
Kurs programu Audytor C.O. - Automatyczne tworzenie trzeciego wymiaru w projekcie instalacji c.o Str. 207
dr inż. Michał Strzeszewski
Forum termomodernizacja 2016 Str. 210
dr inż. Maciej Robakiewicz
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 212

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.